Bạn không chắc chắn làm thế nào để cải thiện việc nhận dạng thương hiệu của mình? Ataga có một số lời khuyên để tặng bạn

Những lời khuyên cho quá trình nhận diện thương hiệu

06 11,2018 - Chuyên mục xây dựng thương hiệu

Bạn không chắc chắn làm thế nào để cải thiện việc thiết kế nhận dạng thương hiệu của mình? Ataga có một số lời khuyên để tặng bạn. Đọc để tìm hiểu một số lời khuyên về nhận dạng thương hiệu.

Brasol.vn những lời khuyên cho quá trình nhận dạng thương hiệu 1

Nhận dạng thương hiệu là gì?

Bộ nhận dạng thương hiệu của một công ty đề cập đến hình ảnh bên ngoài được định hướng cụ thể bới công ty đối với công chúng và những người khác trong cùng một thị trường hoặc lĩnh vực. Nhận dạng thương hiệu sẽ giúp xác định những người khác nhìn nhận doanh nghiệp một cách tổng thể; điều này cũng cũng giúp việc kiểm soát hình ảnh. Quá trình nhận dạng thương hiệu bao gồm xây dựng thương hiệu và logo, tiếp thị và quảng cáo. Những công đoạn này sẽ có một màu sắc cụ thể và phù hợp và thiết kế để hỗ trợ trong việc đảm bảo rằng thương hiệu và công ty có thể được nhận ra và cũng được biết đến trong nhiều năm tới. Việc nhận dạng thương hiệu của bạn nên thể hiện ý tưởng, khái niệm và tính cách của công ty.


Brasol.vn những lời khuyên cho quá trình nhận dạng thương hiệu 2

Nhận dạng thương hiệu cũng tập trung vào  hiệu quả giao tiếp giữa công ty và công chúng. Một số ví dụ về sự truyền đạt liên quan đến danh tính của công ty bao gồm các thông cáo báo chí, quảng cáo, bài báo và các hình thức truyền thông khác. Tập trung vào hành vi và đạo đức cũng là một tính năng quan trọng. Khi xem xét việc nhận dạng thương hiệu, điều quan trọng là bạn trả lời các câu hỏi sau đây: khi một khách hàng nghĩ về công ty của tôi, những phẩm chất, mục tiêu, mục đích và ấn tượng nào xuất hiện trong tâm trí họ? Hãy nhớ rằng nhận diện thương hiệu là tất cả về hình ảnh của bạn và làm thế nào nó sẽ thu hút thị trường mục tiêu tiềm năng của bạn.

Những lời khuyên cho công việc nhận dạng thương hiệu.

 • Logo của bạn và những vật dụng nhận dạng thương hiệu khác cần phải đơn giản và dễ nhận biết. Chúng không nên quá phức tạp; tương tự như logo và các cụm từ có thể gây sự chú ý của mọi người và có thể được ghi nhớ và lưu trữ trong bộ nhớ của họ.
 • Nếu thiết kế logo của bạn quá lạ mắt và độc đáo nó sẽ không thể được đặt trên một số bề mặt khác nhau từ tiêu đề đến biển quảng cáo.
 • Nếu bạn quyết định sử dụng màu sắc, điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng bạn cần phải tuân theo những màu sắc và chúng phải nhất quán trên bao bì và quảng cáo của bạn. Chọn những màu sắc có thể làm hỗ trợ nhau và đáng nhớ.
 • Khi thiết kế logo của bạn, hãy chắc chắn giữ cho nó độc đáo, đơn giản và độc bản.
 • Bạn cần phải chú ý cẩn thận đến việc nhận dạng thương hiệu của bạn vì nó thường là ấn tượng đầu tiên mà mọi người sẽ có về công ty của bạn. Điều này có thể đạt được bằng cách xây dựng thương hiệu của bạn một cách cẩn thận và tiếp thị sản phẩm của bạn.
 • Xây dựng thương hiệu bao gồm thiết kế logo cũng như thẻ kinh doanh, quảng cáo và tờ rơi. Những điều này sẽ mô tả sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp và đặc sản. Đây cũng được sử dụng để tạo ra nhận thức về thương hiệu và kiến ​​thức về công ty của bạn và những gì nó cung cấp.
 • Điều quan trọng là bạn biết những gì công ty của bạn đại diện cho và những gì họ muốn đạt được.
 • Danh tính cần phải được thống nhất trong tất cả các chiến dịch và các sản phẩm của bạn.
 • Bạn nên có một dòng chữ giải thích chính xác những gì bạn làm với tư cách là một công ty và làm thế nào nó sẽ đem lại lợi ích cho khách hàng của bạn bằng cách sử dụng sản phẩm của bạn.
 • Hạn chế số lượng phông chữ bạn sử dụng trong logo và thương hiệu của bạn. Điều này là bởi vì quá nhiều phông chữ có thể làm logo trở nên khó hiểu và gây hỗn loạn. Một số ví dụ tốt là “Avant Garde” và “Optima”. Các tùy chọn tốt nhất là “Avant Garde” và “Optima”.
 • Việc nhận dạng thương hiệu của bạn bao gồm 3 yếu tố rất quan trọng; bao gồm tên công ty, logo và khẩu hiệu.
 • Các logo, xây dựng thương hiệu và hình chung của công ty của bạn cần phải chuyên nghiệp và cho thấy rằng bạn thực sự nghiêm túc.
 • Các mục có thể được sử dụng để cải thiện việc nhận dạng thương hiệu của bạn: thẻ kinh doanh, phong bì, thẻ ghi chú, giấy viết thư, thẻ ghi chú, bưu thiếp, tờ rơi, website và quảng cáo.
 • Hãy nhớ diễn giải hình ảnh là rất quan trọng và có thể được sử dụng để lợi thế của bạn.
 • Tiến hành nghiên cứu bằng cách truy cập các trang web đối thủ cạnh tranh. Việc này sẽ cho phép bạn để có được những ý tưởng về thiết kế được lòng đẹp mắt và đáng nhớ.
 • Tránh sử dụng clipart; nó có thể nhìn rẻ tiền và không chuyên nghiệp.
 • Chỉ chọn 2 màu sắc (tâm lý màu sắc) khi tạo bản sắc công ty của bạn. Đây cũng là một cách hiệu quả chi phí để thiết kế logo và nhận diện thương hiệu.
 • Kích thước của các biểu tượng được sử dụng để thúc đẩy và nâng cao việc nhận dạng thương hiệu của bạn cần phải được xem xét cân nhắc. Đảm bảo rằng nó là hợp lý trong cả hai kích thước lớn và nhỏ.
 • Khi tạo nhận dạng thương hiệu, điều quan trọng là bạn có bao gồm số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ vật lý, URL trang web và các sản phẩm trên mọi chất liệu như thẻ kinh doanh, quảng cáo và tờ rơi.
 • Nhìn vào đối thủ cạnh tranh của bạn và quyết định những gì bạn thích và không thích.
 • Bạn sẽ quyết định các yếu tố sau cho việc nhận dạng thương hiệu: màu sắc, font chữ, bố cục trang, và các phương pháp để đạt được liên tục hình ảnh và nhận diện thương hiệu cho các thương hiệu.
 • Bạn cũng cần phải xem xét thông tin liên lạc của công ty như quảng cáo, PR và các thông tin khác.
 • Điều quan trọng là bạn làm việc dựa trên chuẩn mực đạo đức và giá trị của công ty tổng thể.