Brochure- quyển sổ nhỏ chứa đựng thông tin của doanh nghiệp. Một trong những yếu tố đóng góp quá trình “chốt sale”.

Bật mí những cách để tăng hiệu quả với thiết kế Brochure

06 11,2018 - Chuyên mục Brochure

Brochure- quyển sổ nhỏ chứa đựng thông tin của doanh nghiệp. Một trong những yếu tố đóng góp quá trình “chốt sale”. Hiệu quả của việc thiết kế brochure sẽ được tăng thêm bội phần nếu chủ doanh nghiệp áp dụng những cách nhỏ sau:

1. Thiết kế brochure giữ vai trò gì trong các nỗ lực marketing của bạn?

Xác định mục đích của brochure nó có phải để hỗ trợ cho các nhân viên bán hàng? Để gửi thư? Là một phần trong bao bì? Một phần của cuộc triển lãm giới thiệu sản phẩm? Và nó phối hợp như thế nào với các nỗ lực marketing khác?

Bật mí những cách để tăng hiệu quả với thiết kế Brochure

2. Xác định đối tượng và thông điệp

Nó dành cho tất cả các khách hàng hay chỉ cho một phân đoạn nhất định? đối tượng mục tiêu nào nào sẽ đọc chúng? Thông điệp phải tập trung vào sáng tạo? Hay kỹ thuật? Hay đơn giản là có sao nói vậy? Tyler Blik, giám đốc công ty thiết kế Tyler Blik (công ty thiết kế brochure chuyên nghiệp) ở San Diego, California nói: “Hãy hiểu công chúng của bạn. Xác định thông điệp và những điểm chính yếu mà bạn muốn thực hiện và hãy tự hỏi mình rằng nó có phù hợp với toàn bộ mục tiêu và mục đích của công ty không?

Thiết kế brochure giữ vai trò gì trong các nỗ lực marketing của bạn?

3. Hãy tính đến đối thủ cạnh tranh

Linda Costa, giám đốc công ty WORDWISE, khuyên “Bạn phải chắc chắn rằng brochure phải giới thiệu một cách tốt nhất có thể công ty của bạn hoặc sản phẩm của bạn và từng chi tiết một phải làm tốt hơn đối thủ cạnh tranh, không thì chí ít cũng phải bằng thế.” Costa khuyến khích khách hàng mang các quyển thiết kế brochure của các đối thủ cạnh tranh tới buổi họp đầu tiên để có thể xác định được mức độ tối thiểu cần đạt tới của brochure.