Những xu hướng nhận biết/xây dựng thương hiệu có gâyảnh hưởng đến bạn hay quá trình làm việc của bạn? Bạn có đồng ý với các đề xuất này? Bạn đã nhận thấy xu hướng nào khác?

Nguồn cảm hứng và xu hướng thiết kế Logo 2019

06 12,2018 - Chuyên mục logo

các xu hướng thiết kế logo và họ đã vừa phát hành

Trang web Logo Loungetrongmười một năm qua, đã đăng những báo cáo hàng năm về các xu hướng thiết kế logo và họ đã vừa phát hành báo cáo xu hướng thiết kế logo năm 2019. Tôi rất thích nghe những suy nghĩ của bạn về các xu hướngtrên.

Những xu hướng nhận biết/xây dựng thương hiệu có gây ảnh hưởng đến bạn hay quá trình làm việc của bạn? Bạn có đồng ý với các đề xuất này? Bạn đã nhận thấy xu hướng nào khác?

Chóp đỉnh

Những xu hướng nhận biết/xây dựng thương hiệu có gây ảnh hưởng

 

Xếp chữ

xu hướng thiết kế logo xếp chữ

 

Chữ viết tay

logo với chữ viết tay độc đáo

 

Chữ lòe

logo dạng chữ lòe

 

Khía cạnh phẳng

logo khía cạnh phẳng

 

Dây Geo

logo dây geo

Biến hóa động vật

logo biến hóa động vật

 

Sóng

logo dạng sóng điện thoại

 

Lục giác

logo hình lục giác

 

Đồ họa

logo đồ họa cao

 

Súng đại bác

logo súng đại bác

 

Đan nhau

logo đan nhau

 

States

logo dạng states

Liên kết

logo liên kết với nhau

 Cảm xúc

 logo cảm xúc