Thiết kế brochure – Tại sao chúng ta bỏ đi không gian riêng tư của chúng ta một cách dễ dàng?

Lý giải lý do phân tâm khi thiết kế Brochure khiến sản phẩm không hoàn thiện

06 11,2018 - Chuyên mục Brochure

Thiết kế brochure – Tại sao chúng ta bỏ đi không gian riêng tư của chúng ta một cách dễ dàng? Bởi vì không gian khiến bạn sợ hãi. Trong suốt khoảng trống tạm thời của việc phân tâm, não chúng ta quay lại với sự không chắc chắn và sợ rằng nó thêm phần hoài nghi. Để chạy trốn khỏi cốt lõi của việc nghi ngờ bản thân và những câu hỏi không có hồi đáp, bạn xử trí nó bằng cách quay về với dữ liệu và các hoạt động để làm rõ nó.

Lý giải lý do phân tâm khi thiết kế Brochure khiến sản phẩm không hoàn thiện

Thiết kế brochure đẹp

Tuy nhiên việc hoài nghi này cần cho sự kết nối liên tục và sự kích thích không phải là một vấn đề mới. Tôi sẽ không đồng ý với việc chúng ta thường xuyên tìm kiếm tình trạng kết nối liên tục khi cảm thấy rảnh rỗi, nó là không thể.

Chúng ta đang lấy đi mọi cơ hội của việc ngắt kết nối.

Thiết kế brochure đẹp

Thiết kế brochure chuyên nghiệp

Sự cần thiết của việc được kết nối – cơ bản trong phân cấp của Maslow về nhu cầu –  là mong muốn lớn nhất và cơ bản nhất của con người. Nhu cầu về cảm giác thuộc về cộng đồng tới sau cảm giác an toàn về bản thân. Chúng ta lớn lên với tình bạn, gia đình, và khẳng định sự tồn tại liên tục của chúng ta và những gì liên quan. Bản thân của chúng ta phần lớn là một sản phẩm của sự tương tác của chúng ta với những người khác.

Thiết kế brochure – Tại sao chúng ta bỏ đi không gian riêng tư của chúng ta một cách dễ dàng

Công ty thiết kế brochure chuyên nghiệp

Thật dễ dàng khi có nhưng cảm giác được yêu mến, được quan tâm và được chia sẻ, những tương tác qua lại thông qua “bức tường – wall” trên facebook và những liên kết “xa” với những người bạn chưa bao giờ biết. Cái tôi của bạn trở nên tự tin khi việc kiểm tra số người “followers” trên Twitter hay số lượt Like mỗi khi bạn đăng một thứ gì đó lên Tường của mình. Những sự kiện bạn có tham gia, những dự án, hoặc công việc kinh doanh, bây giờ có thể được đong đếm như thể ngoài đời thực.

Những nhu cầu vô hạn với thông tin – ngay lúc chúng ta đang có thời gian rảnh – là một dạng của “làm việc” (đôi khi tôi gọi là ” công việc nguy hiểm”) để chúng ta trấn an mình.

Tìm hiểu thêm về cách: thiết kế brochure – Brasol.