Chưa xác định chính xác nguồn gốc và xuất xứ nhưng xuất hiện từ lâu với những hình thức sơ khai từ khi bắt đầu có trao đổi vật dụng giữa các bộ lạc, đổ gốm làm các dâu hiệu riêng vào các hình và lọ gốm.

Khái niệm về thiết kế logo cho người mới học

03 22,2018 - Chuyên mục logo

1 . Khái niệm về thiết kế logo:

- Chưa xác định chính xác nguồn gốc và xuất xứ nhưng xuất hiện từ lâu với những hình thức sơ khai từ khi bắt đầu có trao đổi vật dụng giữa các bộ lạc, đổ gốm làm các dâu hiệu riêng vào các hình và lọ gốm.

- Khi nhu cẩu xã hội phát triển và phổ biến rộng rãi dưới thời đế chế, phong kiến, các vuơng quyền, lãnh chúa và cấc tổ chức xã hội đưa ra một hình ảnh biểu trưng cho quyền lực của mình là hình thức như quốc huy hiện nay.
- Thiết kế logo phát triển khi nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
- Thuật ngữ Logo du nhập vào Việt Nam từ năm 1980:
+ Tiếng Pháp: Symbole.
+ Tiếng Anh: Symbol.
Nghĩa là biểu tượng và biểu trưng hoặc một tín hiệu thị giác – dấu hiệu thị giác gọi chung là Logo.
Logo có được là do sự sáng tác làm dấu hiệu riêng cho một đơn vị, cơ sơ, đoàn thể, công ty hoặc cá nhân.
- Là dấu hiệu nêu được đặc trưng của đơn vị về sản phẩm, tính thần của công ty,
- Được tinh lọc cực kỳ đơn giản, dễ nhìn, dễ nhơ, dễ vẽ lại.
- Có tính chất như một dấu hiệu riêng cực kỳ đơn giản, tốt đẹp không bị nhầm lẫn khi xâm nhập vào đời sống xã hội.

 

học thiết kế logo

Khái niệm về thiết kế logo cho người mới học

>>> Báo giá thiết kế logo chuyên nghiệp

2. Định nghĩa về thiết kế logo:

+ Logo còn gọi là Logo Type - nghệ thuật sáng tác thiet ke logo.
+ Là một tín hiệu thị giác hay là cách tạo hình tên một công ty, một tổ chức với những thuộc tính đặc trưng nhất. Một hình ảnh tinh lọc đơn giản nhất để nhận biết về một đơn vị, một cơ quan, một tổ chức: xã hội nào đó khẳng định bản quyền của đơn vị, cơ quan tổ chức xã hội đi với sản phẩm biểu trưng của mình.

3. Đặc điểm về thiết kế logo:

+ Tính khái quát cực cao bằng tượng trưng qua sự tinh lọc.
+ Tính thẩm mỹ
+ Tính độc đáo, tính sáng tạo.
+ Tính dễ nhơ.

4. Hình thức về thiết kế logo công ty:

+ Logo hình, không có chữ
+ Logo hình có chữ
+ Logo chữ…