Nhà thiết kế Jo Gulliver giải thích làm thế nào để tiết kiệm thời gian khi áp dụng một đặc tính thương hiệu xuyên suốt các bản in khác nhau.

Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn

06 12,2018 - Chuyên mục xây dựng thương hiệu

Nhà thiết kế Jo Gulliver giải thích làm thế nào để tiết kiệm thời gian khi áp dụng một đặc tính thương hiệu xuyên suốt các bản in khác nhau.

Không cần để tạo ra nhiều tài liệu khi làm việc với nhiều trang giấy có kích cỡ khác nhau trong InDesign. Trong phần giới thiệu này, tôi sẽ chứng minh làm thế nào để thiết lập một lựa chọn các kích thước khác nhau của các mẫu văn phòng phẩm chỉ trong một văn bản.

Tài liệu chứa nhiều trang thực sự có thể giúp sắp xếp công việc của bạn với việc sử dụng các bản phong cách, cho phép thay đổi được thực hiện nhanh chóng trên tất cả các trang. Họ cũng giúp bạn duy trì sự nhất quán trong suốt dự án. Ngoài ra, chúng tôi sẽ giới thiệu các kiểu đoạn văn và tạo lớp “nonprinting” trong buổi thảo luận này.

Bước đầu tiên là phác thảo kế hoạch cơ cấu của các yếu tố văn phòng phẩm của bạn và đối chiếu tất cả các bản sao bạn cần cho tài liệu. Hãy nhớ tính toán đủ thời gian để lập kế hoạch và thiết lập các văn bản ở giai đoạn đầu trong quá trình của bạn – nó sẽ tiết kiệm thời gian sau này.

 

  1. Thiết lập văn bản thiết kế của bạn

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 2

Thiết lập một bản thiết kế mới trong InDesign. Đầu tiên tạo ra phần in đầu giấy. Tạo một tài liệu A4 và bỏ chọn khung Facing Pages. Thiết lập các lề: lề trên là 30mm; bên trái là 15mm; phía dưới là 20mm; và bên ngoài là 20mm. Thiết lập một mạng lưới bảy cột với một rãnh 3mm và thêm 3mm bleed trên tất cả các cạnh (nhấn More Options).

 

02. Các đường cơ sở

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 3

Thiết lập một mạng lưới đường cơ sở. Đây không phải là điều cần thiết cho một văn bản có ít nội dung như thế, nhưng nó giúp sắp xếp các yếu tố nội dụng. Thiết lập mạng lưới đường cơ sở để bắt đầu ở lề hàng đầu – với 0mm – và các số gia tại mỗi 9.5pt (chúng tôi muốn sử dụng nội dung có với độ lớn 8pt). Thêm thước hướng dẫn để đánh dấu các nếp gấp trên mặt trang. Chúng tôi đã đánh dấu một tri-fold (gấp ba).

  1. Bắt đầu thiết kế

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 4

Với thước canh hướng dẫncủa bạn, thêm các yếu tố cần thiết đến tiêu đề và thử nghiệm với các thiết kế và bố trí. Hãy xem xét các hệ thống phân cấp thông tin của bạn: tất nhiên logo của bạn có sự nhấn mạnh, trong khi địa chỉ của bạn và các thông tin khác cần được chú trọng ít hơn. Nghiên cứu thiết kế văn phòng phẩm khác.

  1. Thiết lập phong cách cho các sheet

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 5

Tạo phong cách cho các trang làm cho nó dễ dàng điều chỉnh tất cả các trang trong một bước. Chọn văn bản yêu cầu, và trong bảng Paragraph Styles chọn New Paragraph Style. Đặt tên cho nó. Chúng tôi bổ sung thêm một màu đen mới vào Swatches Panel và áp dụng nó vào các biểu tượng, vì vậy nó dễ dàng hơn khi tạo điều chỉnh nhóm màu biểu tượng sau này.

  1. Các lớp Non-printing

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 6

Bạn muốn xem tiêu đề của bạn phối hợp như thế nào với các bản sao giả, nên kiểm tra sự cân bằng của các bố trí bằng cách thêm một lớp non – printing. Tạo một layer mới và bỏ chọn hộp Print Layer. Tên layer sẽ xuất hiện in nghiêng trong bảng Layers. Non-Priting layer có thể được sử dụng cho thông tin và phép đo.

 

  1. Tạo một tờ bướm chúc mừng

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 7

Sao chép trang của bạn và chọn công cụ trang. Nhấp vào trang mới. Trong thanh điều khiển, chọn một kích thước trang mới cài sẵn từ menu thả xuống, hoặc nhập số đo. Đối với một tờ bướm chúng tôi chia chiều cao thành ba. Kiểm tra Enable Layout Adjustment – điều này điều chỉnh cách bố trí khi trang kích thước thay đổi.

 

07. Điều chỉnh biên độ mới

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 8

Tiếp theo, bạn cần phải điều chỉnh các lề của trang mới để hoạt động trong các kích thước nhỏ hơn. Chúng tôi đã thêm 10mm trên tất cả các cạnh bằng cách sử dụng hộp thoại tìm thấy ở Layout> Margins và Columns. Thực hiện một số điều chỉnh để bố trí và định vị vị trí của các yếu tố để có được cách bố trí của các tờ bướm hoạt động hiệu quả trong trang.

08. Thẻ kinh doanh

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 9

Lặp lại quá trình này để tạo ra các thẻ kinh doanh, với kích thước 85mm (w) x 55mm (h). Sao chép trang cho một thẻ hai mặt, đặt logo trên một mặt và thông tin trên mặt khác. Đối với một thẻ chân dung, định hướng, sao chép các trang thẻ, chọn công cụ Page và nhấn vào biểu tượng chân dung trong thanh điều khiển.

09. Điều chỉnh nhanh

brasol Đẩy nhanh quá trình thiết kế nhận diện thương hiệu của bạn 10

Đây là nơi mà việc thiết lập mẫu màu mới và style sheets sớm sẽ được đền đáp. Để thay đổi các yếu tố, điều chỉnh và chọn Xác định lại Style trong menu bảng Paragraph Style. Để thêm màu sắc, tinh chỉnh các biểu tượng swatch màu trong bảng Swatches. Cuối cùng, xuất sang PDF.