Cập nhật nhanh bảng màu sáng tạo cho năm 2020

02 03,2020 - Kiến thức thiết kế

Cập nhật nhanh bảng màu sáng tạo cho năm 2020

Màu sắc chính là một trong những yếu tố quan trọng và có tác động rất lớn đến thiết kế, chính vì thế các nhà thiết kế dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu và chọn lựa màu sắc phù hợp cho thiết kế của họ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một số ý tưởng phối màu mới cho năm 2020, chúng tôi đã chuẩn bị một bộ sưu tập mà bạn có thể tham khảo ngay sau đây.

1. Sweet Valentine

Pink (Pantone) (#D93C96), Wild Strawberry (#F848B5), Lavender Rose (#FFA5E3), Pink Lace (#FFDEF6), Mauve (#DDB8FF) và Bright Lavender (#AA8DF6).

2. WhatsApp Background

Green (#075E54), Teal Green (#128C7E), UFO Green (#25D366), Tea Green (#DCF8C6), Picton Blue (#34B7F1) và White Chocolate (#ECE5DD).

3. Hot Pink & Bright Blue

Deep Pink (#FF1493), Hot Pink (#FF69B4), Bright Navy Blue (#1770CE), Bleu De France (#308AE6) và Blue Jeans (#67ABE7)

4. Super Cute Bright Pastel

Lavender Pink (#FEADCD), Flavescent (#FFEC9E), Pearl Aqua (#7AE7B9), Sky Blue (Crayola) (#5BD2F0), Winter Wizard (#9BE7FF) và Maximum Blue Purple (#B9ACF2).

5. Get On The Stage

Dark Midnight Blue (#003263), Cobalt Blue (#0155AD), Blue Cola (#0187DE), Banana Yellow (#FFDC21) và Deep Fuchsia (#CB4FC7).

6. Aqua-Fuchsia Transition

Fluorescent Blue (#14F2E0), Picton Blue (#41C8E5), Cornflower Blue (#6E9EEB), Medium Purple (#9A75F0), Medium Orchid (#C74BF6) và Fuchsia (#F320FA).

7. Bright Gradient

Aureolin (#FBF017), Maize (Crayola) (#F1C344), Middle Red (#E79571), China Pink (#DE689F), Steel Pink (#D43ACC) và Vivid Orchid (#CA0DF9).

8. Pastels Of Lavender

Lavender Blue (#CCDCFD), Vodka (#BBBEFE), Maximum Blue Purple (#9EA3F5), Brilliant Lavender (#E8BFFB), Lavender Rose (#F2A5E8) và Bright Ube (#D099E2).

9. Navy Blue, Turquoise & Purple

Navy Blue (#000081), Blue (Pigment) (#3333A1), Plump Purple (#5946B2), Blue-Violet (Crayola) (#6F65BD), Sea Serpent (#5DD2D9) và Turquoise Surf (#00C5CD).

10. Orange-Red Wedding

Sunset Orange (#F26855), Salmon (#F6856D), Brick Red (#D94057), Red-Violet (Color Wheel) (#8C223F) và Pansy Purple (#731A3F).

11. Pink & Peach

American Pink (#FF9899), Deep Peach (#FFCBA5), Peach (#FDE5B4), Light Red (#FFCBC4) và Light Salmon Pink (#FFA7A6).

12. Purple And Blue Neon

Neon Blue (#1B02A3), Brandeis Blue (#006AF9), Capri (#00C0F9), Phlox (#DC00FE), Electric Purple (#BC00FE) và Han Purple (#5319FB).

13. Yellow And Dark Blue

Cetacean Blue (#00005A), Navy Blue (#000072), Dark Blue (#01008C), Mikado Yellow (#FDC30B), Banana Yellow (#FCE036) và Cadmium Yellow (#FDF502).

14. Pop Art

Winter Sky (#FE0879), Pale Magenta (#FF82E2), Metallic Yellow (#FED715), UA Blue (#0037B3) và Very Light Azure (#70BAFF).

15. Lavender To Dark Blue

Brilliant Lavender (#FFBAFF), Bright Lilac (#DE87FF), Lavender Indigo (#A455FF), Han Purple (#681DFF), Medium Blue (#1000CA) và Duke Blue (#000098).

Nguồn tham khảo schemecolor.com