Nếu có một thống kê về những trang web phổ biến đang dùng layout nào, bạn sẽ không ngạc nhiên với việc cấu trúc cơ bản là mọi thứ nhưng không cố định.

Cách thiết kế bao bì thông qua các layout trên website

03 22,2018 - Chuyên mục Brochure

Nếu có một thống kê về những trang web phổ biến đang dùng layout nào, bạn sẽ không ngạc nhiên với việc cấu trúc cơ bản là mọi thứ nhưng không cố định. Nó có thể thay đổi được ở những nơi nó hiển thị (trên các thiết bị). Đó khả năng tuỳ biến linh hoạt (responsive) là thứ tuyệt nhất của web từng tạo ra. Chỉ tiêu mới là không có những khuôn mẫu cố định nào cả.

Tất cả những thứ đó nói lên chúng ta có thể quan sát một số xu hướng ở tầm cao về thiết kế web, những gì tôi cho là những layout khác thường. Khác thường vì chúng không theo những công thức có sẵn, hoặc các hệ thống đã được xác định.

Cách thiết kế bao bì thông qua các layout trên website

Hy vọng những cách thiết kế bao bì layout này sẽ truyền cảm hứng cho bạn để khám phá những cấu trúc cơ bản mà bạn đang áp dụng cho thíêt kế. Hãy cùng xem nhé:

  1. Cách chia đôi

Chúng tôi tìm thấy những trang chia màn hình theo chiều dọc. Có thể có nhiều lý do để làm điều này, và trong một số mẫu tham do tôi thấy có hai lý do chính.

Đầu tiên là, thiết kế có thể có thực có hai yếu tố chính khá quan trọng. Một cách tiếp cận thông thường với thiết kế brochure là lựa chọn điều gì quan trọng. Điều quan trọng là sau đó nó phản ánh về phân cấp và cấu trúc của thiết kế.

Hy vọng những cách thiết kế bao bì layout này sẽ truyền cảm hứng cho bạn

Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn thực sự có 2 thứ đều quan trọng? cách tiếp cận này cho phép bạn làm nổi bật cả hai đều và cho phép người dùng lựa chọn một trong hai thứ.

  1. Không cần khuôn mẫu

Một trong những yếu tố chính được sử dụng trong thiết kế catalogue bao gồm các thứ như; boxes, border, shapes và những phần chứa chữ để sử dụng nhằm ngăn cách các trang. Hãy xem những thiết kế header, nơi các yếu tố bị gom lại chật chội và riêng biệt với phần nội dung. Một xu hướng phổ biến bây giờ là bỏ đi những phần khuôn này.

Đây là cách tiếp cận tối gỉan, nhưng nó đi xa hơn và có những thứ thú vị để xem. Trong ví dụ dưới đây các trang web đã bỏ đi những khái niệm về header và footer. Thay vào đó nó cho cảm giác như một ngôi nhà tương tác. Phân cấp của nội dung là chủ yếu với cách tổ chức đi từ trái qua phải, giúp cho bố cục vô cùng thu hút.

Những phần chia rẽ vùng điều hướng với nội dung đơn giản là không cần thiết. Thay thế là những sản phẩm tuyệt vời toả sáng.