Ngày nay, mỗi công ty có thiết kế trang truyền thông xã hội cho Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Linkedin, Pinterest hay Instagram của họ

9 bí quyết để tạo ra thiết kế cho mạng truyền thông xã hội

06 11,2018 - Kiến thức thiết kế

Ngày nay, mỗi công ty có thiết kế trang truyền thông xã hội cho Facebook, Twitter, Youtube, Google+, Linkedin, Pinterest hay Instagram của họ. Các hình ảnh hình ảnh hồ sơ, ảnh bìa và nền đóng vai trò như không gian quảng cáo cho các công ty để giao tiếp thương hiệu của họ, và đây là nơi họ cần một nhà thiết kế để tạo ra một số mẫu thiết kế bắt mắt. Dưới đây là 9 lời khuyên về việc làm thế nào để thiết kế các trang truyền thông xã hội tốt nhất cho công ty của khách hàng:

  1. Đưa ra các ví dụ xây dựng thương hiệu, sản phẩm của công ty và cộng đồng

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 1

Hình ảnh các trang truyền thông xã hội “bao gồm chủ yếu là các bìa / hình ảnh banner, hình ảnh cá nhân và đôi khi là nền. Logo của công ty thường được hiển thị trong hình ảnh cá nhân. Các trang bìa / banner và nền có tính năng chứa nhiều loại hình ảnh; một số hiển thị các sản phẩm cơ bản và dịch vụ của một công ty, trong khi những người khác thúc đẩy một trong những phương tiện truyền thông xã hội hay chiến dịch tiếp thị đặc trưng.

 

Nó luôn luôn tốt khi luôn cập nhật các hình ảnh trên trang truyền thông xã hội của công ty để giữ cho mọi thứ mới mẻ và thú vị đối với khán giả mục tiêu.

Khi thiết kế một trang truyền thông xã hội, đảm bảo rằng thiết kế của bạn là phù hợp với xây dựng thương hiệu của công ty, thể hiện các dịch vụ mà công ty cung cấp và phục vụ như là một sự thúc đẩy mạnh mẽ để hành động nếu thiết kế là sự thăng tiến / chiến dịch truyền thông xã hội.

 

  1. Sử dụng các hình ảnh với kích thước chính xác

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 2

Dưới đây là một danh sách của các kích thước hình ảnh gợi ý cho hình ảnh trang bìa của mỗi phương tiện truyền thông xã hội, ảnh hồ sơ và nền. Những hình ảnh sẽ hiển thị ở kích cỡ khác nhau trên các thiết bị khác nhau, nhưng cho chất lượng hình ảnh tốt nhất trên nhiều thiết bị, sử dụng các kích thước dưới đây:

Facebook: 1702 x 630 ảnh cover, 180 x 180 hồ sơ hình ảnh

Google+: 2120 x 1192 ảnh bìa, 800 X 800 hồ sơ hình ảnh

Youtube: 2560 X 1440 cover ảnh (mẫu liên kết ở đây), 800 X 800 biểu tượng kênh

Twitter: 1252 x 626 ảnh bìa, 73 x 73 hồ sơ hình ảnh, 1600 × 1200 hình nền

Linkedin: 646 x 220 ảnh banner, 100 x 60 hình ảnh công ty

  1. Tạo các thiết kế của bạn trong chế độ màu RGB

Thiết kế trang phương tiện truyền thông xã hội của bạn sẽ chỉ được hiển thị trên màn hình. Không sử dụng màu sắc CMYK ở đây.

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 3

  1. Thực hiện các thiết kế của bạn phù hợp với trực quan

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 4

Khách hàng của bạn tìm cách để thiết lập một bản sắc thương hiệu mạnh thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, do đó hãy chắc chắn rằng tất cả các thiết kế của bạn là trực quan và gắn kết trên cùng một nền tảng.

  1. Dành nhiều không gian cho hình ảnh hơn là chữ

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 5

Não xử lý hình ảnh nhanh hơn hàng ngàn lần nó xử lý chữ và nội dung dựa trên hình ảnh (đặc biệt là hình ảnh của người) đã được chứng minh là có thể tạo thêm tweets, chia sẻ Facebook và các nhiều dạng kết nối hơn là nội dung chữ. Facebook thực sự được sử dụng quy định mà bao gồm các bức ảnh không thể có nhiều hơn 20% chữ. Mặc dù các quy tắc không còn được thực thi, nó rất tốt để lưu ý khi thiết kế ảnh bìa / banner của bạn. Giữ nội dung dựa trên hình ảnh.

  1. Chú ý đến cách đặt vị trí của hình ảnh hồ sơ cá nhân tương tác với các trang bìa / tiêu đề biểu ngữ

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 6

Về thành phần, không để cho hình ảnh cá nhân chồng chéo ảnh bìa ẩn bất kỳ nội dung có giá trị mà bạn muốn khán giả của bạn để xem. Để xem dễ dàng, làm cho nội dung chính của ảnh bìa / banner của bạn thêm định hướng về phía bên phải của hình ảnh hơn so với bên trái.

Đối với cách tiếp cận sáng tạo hơn, hãy thử làm cho hình ảnh cá nhân và ảnh bìa có mục đích tương tác với nhau. Trên đây, The Designs JA đã thiết kế các hình ảnh cá nhân và ảnh bìa để hiển thị như thể họ là một hình ảnh liên tục thay vì hai, trong khi đặt các thông tin quan trọng nhất gần hơn về phía bên phải của hình ảnh trang bìa.

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 7

Một số nền tảng nền tảng phương tiện truyền thông xã hội sẽ tự động đặt ảnh bìa của bạn thành một album ảnh, do đó hãy chắc chắn rằng nó có vẻ tốt có và không có hình ảnh hồ sơ cá nhân chồng chéo góc dưới bên trái. Đừng để lại một khoảng trống khó xử trong khu vực đó.

 

Google+ cắt hình thành một vòng tròn, do đó hãy chắc chắn rằng bạn để lại đủ không gian màu trắng để không có gì bị cắt đứt.

 

  1. Đảm bảo rằng thiết kế của bạn tuân thủ theo các quy tắc của mỗi nền tảng

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 8

Hầu hết các chủ trương cấm việc sử dụng hình ảnh khỏa thân, những người nổi tiếng, hình ảnh khiêu dâm hoặc đe dọa, tục tĩu, và bản quyền hình ảnh trong cả hai hình ảnh cá nhân và ảnh bìa. Mỗi trang web thực thi các nguyên tắc khác nhau, nhưng nếu thiết kế của bạn vi phạm chúng, bạn có nguy cơ tài khoản công ty của khách hàng bị tạm đình chỉ hoặc chấm dứt.

Điều quan trọng là để đọc các bản in đẹp như một nhà thiết kế, vì vậy hãy đọc kỹ để kiểm tra nội dung các điều khoản Facebook trang, điều khoản Twitter của dịch vụ, chính sách Google+ và nguyên tắc, nguyên tắc cộng đồng YouTube, và thỏa thuận sử dụng Linkedin.

 

  1. Nếu các thiết kế dành cho một quảng cáo hoặc chiến dịch truyền thông xã hội, giữ nó đơn giản

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 9

Đối với một chiến dịch quảng cáo đặc trưng trên trang mạng xã hội của bạn, sử dụng hình ảnh hấp dẫn, sao chép ngắn và một cuộc gọi đơn giản để hành động. Trên đây, Facebook thiết kế bìa của Design_arc rõ ràng cho thấy các cuộc gọi đến hành động với một thiết kế đơn giản và hiệu quả.

  1. Làm cho nó sáng tạo và hấp dẫn trực quan

Brasol 9 BÍ QUYẾT ĐỂ TẠO RA THIẾT KẾ CHO TRANG MẠNG TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI 10

Điều quan trọng: mục đích của một trang truyền thông xã hội là để tham gia thu hút các đối tượng mục tiêu và thông qua chúng để chia sẻ nội dung của, trong đó bao gồm ảnh bìa / banner.

 

Xã hội phương tiện truyền thông các trang có nội dung hấp dẫn và hình ảnh là rất nhiều khả năng để được chia sẻ và tăng sự tham gia. Vì vậy, chắc chắn thể hiện tự do sáng tạo trong thiết kế của bạn, trong khi đảm bảo rằng hình ảnh của bạn có phù hợp với công ty khách hàng xây dựng thương hiệu và được trưng bày sản phẩm và cộng đồng của họ.