arrow_upward
Brasol

80 mẫu Logo sáng tạo cho cảm hứng thiết kế

Người ta vẫn nói rằng một bức ảnh có thể nói lên nhiều thứ, và điều đó là chắc chắn đúng khi nói đến thiết kế logo. Một logo được thiết kế tỉ mỉ mang lại hiệu quả khi sử dụng một biểu tượng đơn giản để lại một ấn tượng sâu cho công chúng. Hầu hết các logo truyền đạt lại ý tưởng với mọi người, ví dụ như các loại chất lượng dịch vụ mà một công ty có thể cung cấp cho khách hàng của mình. Một logo dễ nhớ luôn luôn là điểm cộng nếu công ty muốn đảm bảo người xem lần đầu đến các trang web của họ sẽ trở lại trong tương lai.

80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (1)

Trong khi không dễ dàng để có câu trả lời thiết kế logo như thế nào là hiệu quả và ấn tượng nhất, nhưng trực giác cho rằng logo được thiết kế sáng tạo có nhiều khả năng nổi bật. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cần thiết phải thiết kế một logo phức tạp. Một logo đơn giản với cách sắp xếp các chữ cái một cách sáng tạo có thể được hấp dẫn như là một logo mang tính thẩm mỹ. Đây là vẻ đẹp của thiết kế logo.

Dưới đây là tập hợp 80 logo sáng tạo khác nhau, tất cả đều được phân loại theo các nhóm: Wordmark, Symbolic, và Combined Mark. Thưởng thức!

Workmarks

Như bạn sẽ thấy, những biểu tượng liên quan đến việc bố trí sáng tạo và sắp xếp các chữ nhầm nâng tầm cao tên của công ty mà chúng đại diện. Không giống như các hình tượng và biểu tượng, logo bằng chữ mang lại hiệu quả trong việc tên của công ty được nêu ra rõ ràng cho sự công nhận dễ dàng hơn.

 

80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (2) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (2) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (3) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (3) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (4) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (4) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (5) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (5) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (6) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (6) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (7) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (7) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (8) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (8) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (9) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (9) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (10) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (10) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (11) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (11) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (12) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (12) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (13) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (13) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (14) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (14) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (15) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (15) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (16) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (16) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (17) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (17) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (18) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (18) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (19) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (19) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (20) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (20) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (21) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (21) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (22) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (22) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (23) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (23) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (24) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (25) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (26) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (27) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (28) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (29) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (30) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (31) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (32) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (33) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (34) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (35) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (36) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (37) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (38) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (39) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (40) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (41) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (42) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (43) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (44) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (45) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (46) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (47) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (48) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (49) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (50) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (51) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (52) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (53) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (54) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (55) 80 MẪU LOGO SÁNG TẠO CHO CẢM HỨNG THIẾT KẾ (56)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thiet ke logo thuong hieu song thu brasol
Thiết kế thương hiệu logo cần chuẩn bị những gì?
14/06/2017
77+ Mẫu thiết kế logo Bar và Hộp đêm
22/03/2017
Một vài thủ thuật giúp cho logo nổi bật
Một vài thủ thuật giúp cho logo nổi bật
21/03/2017
Những bí mật thiết kế logo đằng sau một thương hiệu được ưa chuộng 4
Những bí mật thiết kế logo đằng sau một thương hiệu được ưa chuộng
14/03/2017
Logo có thực sự cần thiết cho một doanh nghiệp
Logo có thực sự cần thiết cho một doanh nghiệp?
10/03/2017
3 loại logo cơ bản mà chúng ta cần biết
3 loại logo cơ bản mà chúng ta cần biết
27/02/2017