arrow_upward
Brasol

GIỚI THIỆU VỀ

50 mẫu thiết kế brochure cho nguồn cảm hứng của bạn

50 mẫu thiết kế brochure cho nguồn cảm hứng của bạn

Việc bạn thường xuyên mệt mỏi bởi vì các tờ rơi tầm thường mà bạn nhìn thấy trên đường phố? Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo (có thể hiểu nôm na là một quyển sách nhỏ và mỏng hay một tập sách) chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm nào đấy, về các sự kiện, những địa điểm du lịch nổi tiếng, hình ảnh… mà nhà thiết kế – cung cấp Brochure muốn gửi gắm đến những người được xem là khách hàng mục tiêu của họ. Brochure được gọi một cách việt hóa là tờ gấp quảng cáo. Khi bạn nhận được mẫu thiết kế brochure kiểu này, bạn sẽ làm gì với chúng? Bạn có một cái nhìn thoáng qua và sau đó bỏ nó vào thùng rác có sẵn gần nhất? Đó không phải là những gì các nhà sản xuất brochure muốn.

Ngày nay, Brochure được ví như một sứ giả quan trọng và không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, so với một số ấn phẩm quảng cáo khác như Flyer, Handbill thì Brochure vẫn mang đậm giá trị về mặt chất lượng và nghệ thuật hơn bởi cấu trúc được thiết tạo của nó (sử dụng loại giấy có chất lượng tốt hơn, được gấp xếp lại như một tập sách với màu sắc đa dạng và hấp dẫn hơn). Họ muốn thu hút bạn, làm cho bạn đọc những thông tin bên trong. Nhưng để làm được điều đó, họ phải sáng tạo để làm cho bạn tiếp tục đọc.

Lake Source

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (1)

Quem Sou Eu? Who Am I?

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (2)

Nick Cave: HEAVYWEIGHT/ALTERSKINS

  BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (3)

  Spencer’s Crossing

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (4)

Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (5)

Farmers Market Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (6)

Vespa Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (7)

Lois Armstrong Cover

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (8)

Brazil – Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (9)

RVC CPD Brochure 2013

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (10)

Corporate Business Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (11)

Foliomania

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (12)

Minimal Eyes Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (13)

Weight Watchers 360 Program

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (14)

Tourist Guide Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (15)

United States Postal Service Re-Branding

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (16)

Taj Villas

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (17)

Moomah

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (18)

Hilton F&B Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (19)

Foodland Spring Recipe Book 2012

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (20)

WildLife Brigade

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (21)

NTU Art & Design Book 08/09

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (22)

2012 Haworth Seating Promotions Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (23)

SDA Cafe Brochure Out

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (24)

Konami Gaming KP3 Pop-Up Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (25)

Cmattic Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (26)

Exclusive Horizontal Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (27)

Brochure / Poster

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (28)

VINGROUP/Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (29)

Hot Club Portugal

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (30)

A Project for the Singapore Central Narcotics Bureau

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (31)

Design Futures Exhibition Materials

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (32)

Shoreditch

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (33)

RW Swiss Style Brochure

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (34)

PRISM – HELVETIA

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (35)

Color Splashes & Textures: Concept Design & Photography

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (36)

We Speak Design 2011

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (37)

Segnalibri

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (38)

Grund – Design Trend Collection

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (39)

Deep Funk Records Brochure

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (40)

Graphic Floral Shop Brochure Template

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (41)

Trendy Flower Shop Brochure Template

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (42)

Retro Barbershop Brochure Template

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (43)

YPT 2012 Season Brochure

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (44)

Counseling Brochure Template

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (45)

Dream of Mind

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (46)

MCA – A5 Brochure Design

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (47)

Southern Colour

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (48)

Underground Cookery School

BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (49)

Pantone Brief

 BỘ SƯU TẬP 50 THIẾT KẾ BROCHURE CHO NGUỒN CẢM HỨNG CỦA BẠN (50)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thiết Kế LOGO Hội Sinh Viên Việt Nam
08/02/2018
LOGO SONY – Xây dựng thương hiệu SONY
Thiết kế LOGO HYUNDAI
06/02/2018
LOGO BTS – Nhóm nhạc K-POP Bangtan Sonyeondan
01/02/2018
LOGO BIDV – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
LOGO VietinBank – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
31/01/2018