Các biểu tượng đặc trưng ở đây tạo ra tên của công ty bằng cách kết hợp các hình dạng phức tạp tạo thành từ các phông chữ và hình minh họa.

30 thiết kế logo ý tưởng thông minh

06 12,2018 - Chuyên mục logo

Các biểu tượng đặc trưng ở đây tạo ra tên của công ty bằng cách kết hợp các hình dạng phức tạp tạo thành từ các phông chữ và hình minh họa.
Đây thường là các loại logo mà làm cho bạn phải ngoái lại nhìn và nói “wow, thật thông minh!”.

ART FARM

30 thiết kế logo ý tưởng thông minh

EAT INNOVATIONS

thiết kế logo ý tưởng thông minh

FREEDOM

logo ý tưởng thông minh freedom

>>Thiết kế logo công ty

THE COLOR CURE

logo thông minh the color cure

CULINARY ZEN

logo culinary zen

HUMAN

logo của human

DIAMOND BOOKSTORE

logo ý tưởng thông mình diamon bookstore

ELENA ALEXXEVA

logo thông minh elena alexeva

CFO

logo thông minh CFO

CITYCLIQ

logo thông minh citycliq

LOVECLIP

logo thông minh loveclip

ILLUSION

logo thông minh illusion

STEPS

logo thông minh steps

WATER DROP

logo water drop

BIG SHIFT

logo big shift

ENOUGH

logo enough

ANTISOCIAL NETWORK

logo antisocial network

FIT

logo fit

DJ LOOP

logo dj loop

PAUSE

logo pause

CURIOUS

logo curious

STUDIO 45

logo studio 45

CODE FISH

logo code fish

BSIDED

logo bsided

LOCHNESS

logo lochness

WAVE

logo wave

VERSION 2

logo version 2

BLEND

logo blend

COFFEE

logo coffee

LOGOTOMY

logo logotomy

SHIFT

logo shift

CINEMA CAFÉ

logo cinema cafe

TWINS

logo wrins

ONE TO LOVE

logo one to love

FAMILIES

logo families

ZIP

logo zip

WINE SEARCHER

logo wine searcher

ELEFONT

logo elefont

>>> Thiết kế logo thương hiệu