arrow_upward
Brasol

GIỚI THIỆU VỀ

25 thiết kế bao bì siêu sáng tạo P2

25 thiết kế bao bì siêu sáng tạo P2

Royal Tea Bags

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 15Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 16

Company: Donkey Products


Juice Queen Condoms

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 17

16. Fresh Label

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 18Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 19

Concept by To-Genkyo

 

Anti-Smoking Pack

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 20

Designed by R.J. Reynolds

 

Nouvelle Peau Cream

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 21

CD Bakery

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 22Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 23

Designed by York/Sheridan

 

Spark Laundry Detergent

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 24

Colorful and White Laundry Detergent

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 25

 

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 26

Help Remedies

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 27

Designed by ChappsMalina, Little Fury & Help Remedies

 

(No) More Sex

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 28

Designed by Robert Daniel Nagy & Mads Jakob Poulsen.

 

Rellana Wool

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 29

Advertising Agency: Ogilvy & Mather, Germany

 

 

             Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 30  

Creative Product Packaging Designs

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Thiết Kế LOGO Hội Sinh Viên Việt Nam
08/02/2018
LOGO SONY – Xây dựng thương hiệu SONY
Thiết kế LOGO HYUNDAI
06/02/2018
LOGO BTS – Nhóm nhạc K-POP Bangtan Sonyeondan
01/02/2018
LOGO BIDV – Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
LOGO VietinBank – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam
31/01/2018