arrow_upward
Brasol

GIỚI THIỆU VỀ

25 thiết kế bao bì siêu sáng tạo P2

25 thiết kế bao bì siêu sáng tạo P2

Royal Tea Bags

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 15Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 16

Company: Donkey Products


Juice Queen Condoms

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 17

16. Fresh Label

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 18Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 19

Concept by To-Genkyo

 

Anti-Smoking Pack

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 20

Designed by R.J. Reynolds

 

Nouvelle Peau Cream

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 21

CD Bakery

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 22Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 23

Designed by York/Sheridan

 

Spark Laundry Detergent

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 24

Colorful and White Laundry Detergent

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 25

 

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 26

Help Remedies

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 27

Designed by ChappsMalina, Little Fury & Help Remedies

 

(No) More Sex

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 28

Designed by Robert Daniel Nagy & Mads Jakob Poulsen.

 

Rellana Wool

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 29

Advertising Agency: Ogilvy & Mather, Germany

 

 

             Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 30  

Creative Product Packaging Designs

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN SEO WEBSITE THÁNG 11 / 2017
Sửa lỗi website index mã độc virus tiếng Nhật tiếng Tàu
02/11/2017
THIẾT KẾ LOGO NGÂN HÀNG AGRIBANK
24/10/2017
THIẾT KẾ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CHUYÊN NGHIỆP VỚI BRASOL
21/08/2017
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ đi làm ngay
03/02/2017
Làm video cover (video bìa) Fanpage Facebook
20/01/2017