single tin tuc brasol banner

25 thiết kế bao bì siêu sáng tạo P2

Royal Tea Bags

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 15Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 16

Company: Donkey Products

 

Juice Queen Condoms

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 17

16. Fresh Label

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 18Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 19

Concept by To-Genkyo

 

Anti-Smoking Pack

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 20

Designed by R.J. Reynolds

 

Nouvelle Peau Cream

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 21

CD Bakery

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 22Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 23

Designed by York/Sheridan

 

Spark Laundry Detergent

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 24

Colorful and White Laundry Detergent

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 25

 

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 26

Help Remedies

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 27

Designed by ChappsMalina, Little Fury & Help Remedies

 

(No) More Sex

 Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 28

Designed by Robert Daniel Nagy & Mads Jakob Poulsen.

 

Rellana Wool

Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 29

Advertising Agency: Ogilvy & Mather, Germany

 

 

             Brasol 25 THIẾT KẾ BAO BÌ SIÊU SÁNG TẠO 30 

Creative Product Packaging Designs

Service

Dịch vụ của chúng tôi

Thiết kế logo được định nghĩa là hình ảnh đồ họa, kí hiệu, hình tượng..., kết hợp cách thức thể hiện và diễn giải ý nghĩa tạo thành một phần yếu tố nhãn hiệu của công ty. Đây được coi là dấu hiệu cơ bản dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các doanh nghiệp khác nhau, cũng thể hiện giá trị tài sản vô hình to lớn của công ty được định giá bởi khách hàng.

Đây không chỉ là nỗi trăn trở của doanh nghiệp mới thành lập mà ngay cả những doanh nghiệp lớn hiện nay cũng đang gặp nhiều khó khăn trong việc định vị khác biệt của mình đối với các đối thủ thông qua nhận diện logo thương hiệu