10 bước đơn giản có thể giúp bạn lên kế hoạch, chuẩn bị, quản lý và xây dựng thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp của bạn

10 bước để bắt đầu một doanh nghiệp

03 21,2018 - Chuyên mục bộ nhận diện

Bắt đầu từ một doanh nghiệp liên quan đến việc lập kế hoạch, ra quyết định tài chính quan trọng và hoàn thành một loạt các hoạt động hợp pháp. Những 10 bước đơn giản có thể giúp bạn lên kế hoạch, chuẩn bị, quản lý và xây dựng thương hiệu cá nhân, doanh nghiệp của bạn. Nhấp chuột vào các liên kết để tìm hiểu thêm.

Bước 1: Viết một kế hoạch kinh doanh
Sử dụng các công cụ và nguồn lực để tạo ra một kế hoạch kinh doanh. hướng dẫn bằng văn bản này sẽ giúp bạn vạch ra như thế nào, bạn sẽ bắt đầu và hoạt động kinh doanh của bạn thành công.

Bước 2: Nhận hỗ trợ thương mại và Đào tạo
Tận dụng lợi thế của dịch vụ đào tạo và tư vấn miễn phí, từ việc chuẩn bị một kế hoạch kinh doanh và đảm bảo tài chính, mở rộng hoặc chuyển nơi ở một doanh nghiệp.

Bước 3: Chọn một Địa điểm kinh doanh
Nhận tư vấn về làm thế nào để chọn một địa điểm khách hàng thân thiện và tuân thủ luật pháp quy hoạch.

Bước 4: Tài chính doanh nghiệp của bạn
Tìm các khoản vay được hỗ trợ của chính phủ, vốn liên doanh và tài trợ nghiên cứu để giúp bạn bắt đầu.

Bước 5: Xác định cấu trúc pháp lý của doanh nghiệp của bạn
Quyết định hình thức sở hữu là tốt nhất cho bạn: duy nhất sở hữu, hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn (LLC), tập đoàn, tổng công ty S, phi lợi nhuận, hợp tác xã.

Bước 6: Đăng ký một Tên doanh nghiệp ( "Làm Như Business")
Đăng ký tên doanh nghiệp của bạn với chính quyền tiểu bang.

Tìm hiểu đo thuế xác định số lượng, bạn sẽ cần phải có được từ IRS và cơ quan thu thuế nhà nước của bạn.

Bước 7: Đăng ký Thuế Nhà nước và địa phương
Đăng ký với nhà nước của bạn để có được một mã số thuế, bồi thường, thất nghiệp và bảo hiểm thương tật của công nhân.

Bước 8: Lấy giấy phép kinh doanh và Giấy phép
Có được một danh sách các giấy phép liên bang, tiểu bang và địa phương và các giấy phép cần thiết cho doanh nghiệp của bạn.

Bước 9: Hiểu Trách nhiệm tuyển dụng
Tìm hiểu các bước pháp lý mà bạn cần phải thực hiện để thuê nhân viên.

Bước 10: Tìm hỗ trợ địa phương
Liên lạc với văn phòng SBA địa phương để tìm hiểu thêm về cách SBA có thể giúp đỡ.